Onze Missie

SV Motus wilt de saamhorigheid en kennis binnen de studie Mechatronica aan Avans Hogeschool te Breda vergroten om een positieve invloed te geven in de studiejaren van de student.

Onze Visie

Wij als SV Motus streven er naar om de mechatronica studenten te Avans Hogeschool Breda een leuke tijd te laten beleven tijdens hun studiejaren. Wij willen een saamhorigheid gevoel creëren tussen de studenten om zo een positieve invloed te geven in het leerproces. Tevens willen wij de studenten in contact laten komen met studiegenoten uit andere jaren, zodat er eventuele hulp geboden kan worden indien hier behoefte aan is. De studenten moeten stage lopen en oriënteren in het bedrijfsleven, daarom willen wij de studenten in contact laten komen met bedrijven door middel van presentaties, bezoeken en/of activiteiten.

Bestuur 2019-2020

Mickie de Jong (Voorzitter)

Johan Verkaik
(Secretariaat)

Aron Wevers (Penningmeester)

Patrick Verwimp (PR)

Timo Segeren (Studiereis)

Alec van der Linden

Roel van Oeveren

Mike van Liere​