Over ons

Onze Missie

SV Motus wilt de saamhorigheid en kennis binnen de studie Mechatronica aan Avans Hogeschool te Breda vergroten om een positieve invloed te geven in de studiejaren van de student.

Onze Visie

Wij als SV Motus streven er naar om de mechatronica studenten te Avans Hogeschool Breda een leuke tijd te laten beleven tijdens hun studiejaren. Wij willen een saamhorigheid gevoel creëren tussen de studenten om zo een positieve invloed te geven in het leerproces. Tevens willen wij de studenten in contact laten komen met studiegenoten uit andere jaren, zodat er eventuele hulp geboden kan worden indien hier behoefte aan is. De studenten moeten stage lopen en oriënteren in het bedrijfsleven, daarom willen wij de studenten in contact laten komen met bedrijven door middel van presentaties, bezoeken en/of activiteiten.

Bestuur 2022

Bestuur 2022-2023

SV Motus Presenteert u het bestuur van 22-23; Lars Markus (Voorzitter), Tijmen van de Merbel (Penningmeester) en Bram Toemen (Secretaris).

Bestuur 2021-2022

SV Motus verwelkomt haar nieuwe bestuur; Aron Wevers (Voorzitter), Gijs Van der Meijden (Penningmeester) en Patrick Verwimp (Secretaris). Wij willen SV Motus, na ruim anderhalf jaar stil gelegen te hebben, weer op de kaart zetten. Onze doelstellingen voor dit bestuursjaar zijn:

- Activiteiten organiseren voor studenten met onze partners
- Het bereik van SV Motus vergroten
- Een nieuw partnerprogramma opzetten

Schuiven naar boven